Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3499/2013Usnesení NS ze dne 17.12.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.3499.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3499/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce města Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, IČO 00254657, zastoupeného JUDr. Janou Wenigovou, advokátkou se sídlem Karlovy Vary, Vítězná 10, proti žalované E. B., W., zastoupené JUDr. Irenou Chmelíkovou, advokátkou se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 11 C 319/99, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. května 2013, č. j. 13 Co 176/2013-62, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.178,- Kč, k rukám JUDr. Jany Wenigové, advokátky se sídlem Karlovy Vary, Vítězná 10, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti usnesení ze dne 31. 5. 2013, č. j. 13 Co 176/2013-62, kterým Krajský soud v Plzni potvrdil usnesení ze dne 4. 2. 2013, č. j. 11 C 319/2013-49, jímž Okresní soud v Karlových Varech odmítl odvolání žalované pro opožděnost (§ 208 o. s. ř.).

Dovolání žalované není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. f/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 1. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - dále opět jen „o.s.ř.“), neboť směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání žalované odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., a zavázal žalovanou, jejíž dovolání bylo odmítnuto, k náhradě nákladů dovolacího řízení vzniklých žalobci v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky. Uvedené náklady sestávají z jednoho úkonu právní služby (vyjádření k dovolání) v částce 1.500,- Kč (§ 9 odst. 1 ve spojení s § 7 a § 11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a z částky 378,- Kč představující 21 % DPH (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2013

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru