Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3412/2017Usnesení NS ze dne 14.09.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.3412.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3412/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněných a) J. P., b) S. P., zastoupených Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem se sídlem v Písku, Velké náměstí 7/12, proti povinné M. S., zastoupené Mgr. Ondřejem Šimánkem, advokátem se sídlem v Milevsku, Masarykova 186, vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 18 EXE 174/2016, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. září 2016, č. j. 24 Co 1594/2016-166, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích (odvolací soud) napadeným usnesením zrušil usnesení Okresního soudu v Písku (soud prvního stupně) ze dne 16. 6. 2016, č. j. 18 EXE 174/2016-116 (kterým k návrhu povinné ze dne 20. 4. 2016 odložil provedení exekuce do pravomocného rozhodnutí o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 11. 2015, č. j. 7 Co 2052/2015-287), řízení o návrhu povinné na odklad provedení exekuce zastavil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání povinné není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť směřuje proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci odkladu provedení exekuce. Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) o. s. ř. odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním řízení (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. září 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru