Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3406/2017Usnesení NS ze dne 11.10.2017

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.3406.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3406/2017-484

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně RESIDOMO, s.r.o, se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Gregorova 2582/3, IČO 05253268, zastoupené Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem v Ostravě, Čs. legií 1719/5, proti žalovaným 1) D. D. a 2) A. D., o 48.979 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 28 C 772/2013, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. února 2017, č. j. 71 Co 357/2016-424, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaných se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalovaní nezastoupeni advokátem napadli dovoláním rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2017, č. j. 71 Co 357/2016-424, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 15. 6. 2016, č. j. 28 C 772/2013-351, kterým soud uložil žalovaným, aby společně a nerozdílně zaplatili žalobkyni částku 48.979 Kč s tam specifikovaným příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaných proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelé i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením ze dne 25. 4. 2017, č. j. 28 C 772/2013-468) nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. října 2017

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru