Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3380/2017Usnesení NS ze dne 12.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.3380.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017

§ 243b o. s. ř. ve znění do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3380/2017-429

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobkyně I. S. O., zastoupené Mgr. Josefem Blažkem, advokátem se sídlem v Bruntálu, nám. J. Žižky 39/2, proti žalovaným 1. Z. K., a 2. P. K., oběma O., o určení výše nájemného a zaplacení 17.650 Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 27 C 229/2015, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. září 2016, č. j. 12 Co 298/2016-358, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Původní žalovaná A. K., (zemřelá 17. 1. 2017), O., napadla dovoláním ze dne 23. 12. 2016 usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci (odvolací soud) ze dne 29. 9. 2016, č. j. 12 Co 298/2016-358, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci (soud prvního stupně) ze dne 4. 8. 2016, č. j. 27 C 229/2015-350, kterým jí nepřiznal osvobození od soudních poplatků (pro odvolací řízení), neboť to neodůvodňovaly její poměry [§ 138 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 29. 9. 2017 (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“].

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 2. 6. 2017, č. j. 27 C 229/2015-423, rozhodl podle § 107 odst. 1, 2 o. s. ř., že v řízení bude na straně žalované pokračováno s žalovanými – Z. K. a P. K.

Protože osvobození od soudních poplatků přiznané původnímu účastníku podle § 138 o. s. ř. nepřechází na jeho právní nástupce (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 29 Cdo 144/2015, uveřejněné pod číslem 97/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nemá význam zabývat se správností závěru odvolacího soudu, že poměry původní žalované neodůvodňovaly osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř.

Dovolání je tak bezpředmětné, a proto Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. října 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru