Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3362/2017Usnesení NS ze dne 12.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.3362.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3362/2017-94

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Bytového družstva U Pernikářky 2, se sídlem v Praze 5, U Pernikářky 2, IČO 64947424, zastoupeného JUDr. Marcelou Dopitovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Přípotoční 1519/10, proti povinné H. B., P., vyklizením bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 22 E 1/2014, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2015, č. j. 35 Co 113/2015-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním usnesení odvolacího soudu, jímž zamítl její návrh na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, zároveň potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 (soud prvního stupně) ze dne 4. 6. 2014, č. j. 22 E 1/2014-12, kterým nařídil výkon rozhodnutí vyklizením tam blíže specifikovaného bytu a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), dovolací řízení zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), ačkoli byla – poté, co byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 9. 11. 2016, č. j. 22 E 1/2014-76, zamítnuta její žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení – usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. 2. 2017, č. j. 22 E 1/2014-84, vyzvána, aby si zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, nebo aby soudu doložila, že má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. října 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru