Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 334/2020Usnesení NS ze dne 10.03.2020

HeslaPříslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.334.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 211 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 334/2020-170

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci žalobce statutárního města Brna, městské části Brno-Starý Lískovec, se sídlem v Brně, Oderská 4, IČO: 44992785, proti žalovaným 1/ P. M. a 2/ P. M., oběma bytem v XY, o zaplacení částky 127.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 216 C 67/2014, o odvolání žalovaného 2/ proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. dubna 2019, č. j. 18 Co 5/2019-147, takto:

I. Řízení o odvolání žalovaného 2/ proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. dubna 2019, č. j. 18 Co 5/2019-147, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

K odvolání žalovaného 2/ Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 25. dubna 2019, č. j. 18 Co 5/2019-147, rozsudek Městského soudu v Brně (soudu prvního stupně) ze dne 27. června 2017, č. j. 216 C 67/2014-101, potvrdil v části výroku III., týkající se lhůty k plnění ve vztahu k žalovanému 2/ (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný 2/ dne 24. června 2019 k poštovní přepravě opravný prostředek výslovně označený jako odvolání. Na výzvu soudu prvního stupně (usnesení ze dne 25. června 2019, č. j. 216 C 67/2014-158, jímž byl vyzván k označení úkonu, který tímto podáním zamýšlel učinit, a současně byl upozorněn, že proti citovanému usnesení odvolacího soudu není odvolání /a ani dovolání/ přípustné) reagoval podáním datovaným 5. července 2019, v němž mimo jiné uvedl, že žádá „prostřednictvím Měst. Soudu soud Krajský v Brně aby znovu přezkoumal věc…“.

Nejvyšší soud České republiky, jemuž byl předložen spis k rozhodnutí o podaném opravném prostředku, po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o „odvolání“ žalovaného 2/ musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení zastaveno.

Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů (srov. § 10 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 296/2017 Sb. – dále jen „o.s.ř.“). Odvolání je podle ustanovení § 201 o.s.ř. řádným opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje. Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku – dovolání – proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o.s.ř.).

Z citovaných ustanovení vyplývá, že proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího zákon odvolání nepřipouští. Občanský soudní řád proto ani neupravil funkční příslušnost k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí; nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, v jehož důsledku musí být řízení vždy zastaveno (srov. § 104 odst. 1 větu první o.s.ř.). Ustálená soudní praxe přitom dovodila, že řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 31. května 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, či z 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněná pod č. 85/2001 a 139/2002 časopisu Soudní judikatura).

Nejvyšší soud proto řízení o odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. dubna 2019, č. j. 18 Co 5/2019-147, zastavil (§ 104 odst. 1 ve spojení s § 211 o.s.ř.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci (a ani žalované 1/) nevznikly žádné (prokazatelné) náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo proti žalovanému 2/.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 3. 2020

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru