Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3329/2015Usnesení NS ze dne 12.08.2015

HeslaDovolací důvody
Dovolání
Přípustnost dovolání
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3329.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3329/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. V. Š., bytem ve Dvoře Králové nad Labem, Okružní č. 2385, insolvenčního správce dlužníků V. N., a M. N., oběma Ž., proti povinným 1) V. N., 2) M. N., oběma Ž., zastoupeným JUDr. Josefem Pojezdným, advokátem se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem, Švehlova č. 46, pro 618 250,41 Kč, prodejem nemovitých věcí, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 13 E 131/2012, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. března 2015, č. j. 26 Co 464/2014-212, takto:

I. Dovolání povinných se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. března 2015, č. j. 26 Co 464/2014-212, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatelé netvrdí žádné skutečnosti rozhodné pro dovolací řízení, když podstata jejich námitek spočívá v nesouhlasu dovolatelů se skutkovými závěry odvolacího soudu a nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. srpna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru