Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3289/2017Usnesení NS ze dne 15.08.2017

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.3289.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3289/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně M. Z., proti žalovanému Zemědělskému družstvu se sídlem v Čejkovicích, se sídlem v Čejkovicích, Bílovická 950, IČO 00135682, zastoupenému JUDr. Petrem Dítětem, advokátem se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 12/19, o zaplacení částky 296.160 Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 184/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. února 2016, č. j. 38 Co 36/2016-130, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně nezastoupena advokátem napadala dovoláním usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 2. 2016, č. j. 38 Co 36/2016-130, kterým odvolací soud usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 5. 1. 2016, č. j. 7 C 184/2014-115 potvrdil ve výroku, jímž soud prvního stupně zastavil předmětné řízení, a změnil ve výroku o nákladech řízení a kterým současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením ze dne 21. 12. 2016, č. j. 7 C 184/2014-261) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. srpna 2017

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru