Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3265/2015Usnesení NS ze dne 01.09.2015

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.3265.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.03.2005


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3265/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně Š. K., O., proti žalovaným 1) Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, IČO 41197518, 2) ITALMARKET BOHEMIA spol. s r. o., se sídlem v Hradci Králové, U Sokola 120/1, IČO 45535167, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 61 C 225/2000, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. února 2002, č. j. 8 Co 109/2002-61, takto:

I. Dovolání řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2002, č. j. 8 Co 109/2002-61, zastavil podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (dále jen „o. s. ř.“) [srov. článek II bod 3. přechodných ustanovení zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony], neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovaným v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli právo vůči žalobkyni, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. září 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru