Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3253/2015Usnesení NS ze dne 21.01.2016

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.3253.2015.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.

§ 167 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3253/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce M. S., zastoupeného Mgr. Rostislavem Šustkem, advokátem se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vladislavova 1390/17, proti žalované J. K., zastoupené JUDr. Petrem Santarem, advokátem se sídlem Praha 5 – Zbraslav, Vladislava Vančury 635, o oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 18 C 126/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. února 2015, č. j. 27 Co 485/2014-116, o opravě výroku II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. listopadu 2015, č. j. 26 Cdo 3253/2015-144, takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. listopadu 2015, č. j. 26 Cdo 3253/2015-144, se opravuje tak, že na místo slov „Mgr. Rostislava Šustka, advokáta se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vladislavova 1390/17“, se do něj vkládají slova „JUDr. Petra Santara, advokáta se sídlem Praha 5 – Zbraslav, Vladislava Vančury 635“.

Odůvodnění:

Písemné vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. listopadu 2015, č. j. 26 Cdo 3253/2015-144, trpí zřejmou nesprávnosti, neboť v jeho nákladovém výroku II. je na místo JUDr. Petra Santara, advokáta se sídlem Praha 5 – Zbraslav, Vladislava Vančury 635 nesprávně uveden Mgr. Rostislav Šustek, advokát se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vladislavova 1390/17. Na uvedenou zřejmou nesprávnost upozornila žalovaná, která současně navrhla, aby byla opravena.

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předseda senátu opraví v rozsudku (v tomto případě v usnesení – viz § 167 odst. 2 o.s.ř.) kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné rozhodnutí, které doručí účastníkům.

Jelikož se daná nesprávnost týká výroku usnesení, který je zapotřebí z tohoto důvodu opravit, bylo ve smyslu § 243b ve spojení s ustanoveními § 164 a § 167 odst. 2 o.s.ř. vydáno opravné usnesení, jímž byla tato nesprávnost opravena.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2016

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru