Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 312/2001Usnesení NS ze dne 28.02.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.312.2001.1

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 312/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce J. F., proti žalovanému L. P., o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp.zn. 8 C 390/96, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. října 2000, čj. 23 Co 277/2000-134, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 4.10.2000, čj. 23 Co 277/2000-134, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 29.3.2000, čj. 8 C 390/96-106, jímž bylo výrokem označeným I. žalovanému uloženo vyklidit byt č. 1, I. kategorie, o velikosti 3+1 s příslušenstvím, nacházející se v I. podlaží domu čp. 1448, V H. (dále "předmětný byt") a vyklizený jej předat žalobci do tří měsíců od právní moci rozsudku; výrokem označeným II. byl zamítnut vzájemný návrh žalovaného, že právo nájmu žalovaného k předmětnému bytu přešlo na žalovaného trvalým opuštěním společné domácnosti H. H.-roz. R., dnem 1.9.1997, a výrokem označeným III. bylo rozhodnuto o nákladech řízení účastníků. Odvolací soud rozhodl také o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dne 30.11.2000 včasné dovolání, které však vzal zpět písemným podáním ze dne 2.1.2001, doručeným soudu I. stupně dne 9.1.2001.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud České republiky podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. (ve znění platném před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. s účinností od 1.1.2001) dovolací řízení zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. l, § 146 odst. 2 věty prvé o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly náklady, k jejichž náhradě by byl dovolatel, nesoucí procesní zavinění na tom, že řízení muselo být zastaveno, jinak povinen.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2001

JUDr. Michal Mikláš, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru