Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3106/2020Usnesení NS ze dne 15.12.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.3106.2020.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 153a odst. 3 o. s. ř.

§ 50d o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3106/2020-283

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce F. Š., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Mgr. Pavlem Koskem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Pernštýnská 40, proti žalovaným 1. E. R., narozenému XY, a 2. Z. R., narozené XY, oběma bytem XY, zastoupeným JUDr. Vladimírem Krejčím, advokátem se sídlem v Pardubicích, Sukova třída 1260, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 26 C 60/2018, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 18. března 2020, č. j. 27 Co 365/2019-239, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (odvolací soud) rozsudkem ze dne 18. 3. 2020, č. j. 27 Co 365/2019-239, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Pardubicích (soud prvního stupně) ze dne 24. 4. 2018, č. j. 26 C 60/2018-17, jímž rozsudkem pro uznání podle § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), uložil žalovaným vyklidit tam specifikovaný pozemek a dům do patnácti dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dovolání není podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné, neboť otázku, zda je možné v řízení o odvolání proti rozsudku pro uznání vydanému podle § 153a odst. 3 o. s. ř. rozhodnout o neúčinnosti doručení usnesení obsahujícího výzvu k vyjádření podle § 114b o. s. ř., posoudil odvolací soud v souladu s rozhodovací praxí dovolacího soudu (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 30/2015, uveřejněné pod číslem 63/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), od níž není důvod se odchýlit.

O neúčinnosti doručení rozhoduje soud odesílající písemnost, jejíž doručení má být neúčinné, podle ustanovení § 50d o. s. ř. jen pro účely řízení, které u něho (ještě) probíhá. Vydal-li odesílající soud rozhodnutí, kterým se u něj řízení končí, je vyloučeno, aby poté posuzoval podle ustanovení § 50d o. s. ř. neúčinnost doručení jím vydaných rozhodnutí. Řádnost a účinnost doručení usnesení, jímž soud žalované vyzýval, aby se vyjádřili k žalobě podle § 114b o. s. ř., přezkoumává odvolací soud podle § 205b o. s. ř. v řízení o odvolání proti rozsudku pro uznání v rámci přezkumu toho, zda byly splněny předpoklady pro jeho vydání.

Odvolací soud se v této věci otázkou doručení usnesení obsahujícího výzvu podle § 114b o. s. ř. zabýval a podrobně odůvodnil, proč má za to, že bylo řádně doručeno oběma žalovaným; rovněž pečlivě odůvodnil, proč není na místě rozhodnout o neúčinnosti doručení podle § 50d o. s. ř., a neopominul ani skutečnost, že žalovaní ani netvrdili, z jakého omluvitelného důvodu se s (doručeným) usnesením neseznámili a že podle obsahu spisu ve skutečnosti namítali, že usnesení nebylo 1. žalovanému vůbec doručeno.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 12. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru