Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 3065/2019Usnesení NS ze dne 06.11.2019

HeslaPřípustnost dovolání
Žaloba pro zmatečnost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.3065.2019.1
Dotčené předpisy

§ 229 odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 3065/2019-223

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci žalobkyně Nadace Český hudební fond, se sídlem v Praze 1 – Malé Straně, Besední 487/3, IČO: 61381390, zastoupené Mgr. Karlem Machánkem, advokátem se sídlem v Sedlci 120, proti žalovanému M. Š., bytem XY, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 14 C 214/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2019, č. j. 25 Co 107/2019-206, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 (soud prvního stupně) usnesením ze dne 11. ledna 2018, č. j. 14 C 214/2015-145, připustil tam specifikovanou změnu žaloby.

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 19. dubna 2019, č. j. 25 Co 107/2019-206, odmítl odvolání žalovaného proti citovanému usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání žalovaného proti usnesení odvolacího soudu odmítl podle § 243c odst. 1 o.s.ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 296/2017 Sb. – dále opět jen „o.s.ř.“), neboť směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o.s.ř., a není tudíž ve smyslu § 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř. přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněné pod č. 62/2014 časopisu Soudní judikatura); přitom se nezabýval nedostatkem povinného advokátního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.)

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 11. 2019

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru