Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2863/2017Usnesení NS ze dne 05.09.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.2863.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2863/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobkyně K. P., P., zastoupené Mgr. Lucií Průchovou, advokátkou se sídlem v Kadani, Nerudova 348, proti žalované PhDr. A. D. P. o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 11 C 240/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. května 2016, č. j. 62 Co 163/2016-187, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“, zastavil řízení o dovolání žalované proti usnesení odvolacího soudu (jímž potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 9. 3. 2016, č. j. 11 C 240/2014-156, kterým rozhodl o pokračování v soudním řízení), neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), ačkoli byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. 8. 2016, č. j. 11 C 240/2014-220, řádně vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. září 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru