Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2861/2020Usnesení NS ze dne 14.12.2020

HeslaNepřípustnost dovolání objektivní [ Nepřípustnost dovolání ]
Náklady řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.2861.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2861/2020-350

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce Společenství vlastníků jednotek pro dům XY, se sídlem XY, IČO: XY, zastoupeného Mgr. Pavlem Hrtúsem, advokátem se sídlem v Praze 1, Klimentská 1652/36, proti žalovanému H. M., bytem XY, zastoupenému Mgr. Bohdanou Hejdukovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, o zaplacení částky 19.840,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 8 C 299/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. března 2020, č. j. 13 Co 72/2020-314, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.513,- Kč k rukám Mgr. Pavla Hrtúse, advokáta se sídlem v Praze 1, Klimentská 1652/36, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 10 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 26. dubna 2019, č. j. 8 C 299/2015-242, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částky 10.518,- Kč a 9.322,- Kč, obě s tam uvedeným příslušenstvím (výrok I.), rozhodl o nákladech řízení státu (výrok II.) a účastníků řízení (výrok III.).

K odvolání žalobce Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 24. října 2019, č. j. 13 Co 342/2019-282, citovaný rozsudek soudu prvního stupně zrušil v nákladovém výroku III. a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poté soud prvního stupně usnesením ze dne 25. listopadu 2019, č. j. 8 C 299/2015-293, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci usnesení na náhradě nákladů řízení částku 30.082,- Kč.

K odvolání obou účastníků odvolací soud usnesením ze dne 26. března 2020, č. j. 13 Co 72/2020-314, usnesení soudu prvního stupně změnil jen tak, že náklady řízení činí 57.428,- Kč; jinak ho potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Dovolaní žalovaného (dovolatele) proti citovanému usnesení odvolacího soudu není z posléze uvedených důvodů přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 296/2017 Sb. (dále jen „o. s. ř.“).

Přípustnost dovolání je upravena v ustanovení § 237 o. s. ř., avšak podle § 238 odst. 1 písm. h/ o. s. ř. není dovolání přípustné proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení. Přípustnost dovolání ve vztahu k oběma výrokům napadeného usnesení tak nelze opřít o ustanovení § 237 o. s. ř., neboť ustanovení § 238 odst. 1 písm. h/ o. s. ř. to vylučuje.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl – se souhlasem všech členů senátu (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) – pro nepřípustnost.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 12. 2020

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru