Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 281/2020Usnesení NS ze dne 11.05.2020

HeslaDovolání
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.281.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 281/2020-644

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci dědictví po B. O., zemřelého 2. srpna 2011, posledně bytem XY, za účasti 1) M. O., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUD. Vladimírem Zonkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Vítězná 3334/7, 2) M. O., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Dalilou Pelechovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Čs. legií 1364/20, a 3) D. O., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Dalilou Pelechovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Čs. legií 1364/20, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 30 D 613/2011, o dovolání účastníků 2) a 3) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. června 2019, č. j. 10 Co 987/2018-586, takto:

Dovolání M. O. a D. O. se odmítají.

Odůvodnění:

Okresní soud v Opavě (soud prvního stupně) v pořadí druhým usnesením ze dne 16. 5. 2018, č. j. 30 D 613/2011-505, ve znění opravného usnesení ze dne 10. 9. 2018, č. j. 30 D 613/2011-536, určil obvyklou cenu společného jmění manželů částkou 387 386,60 Kč (výrok I.), určil, které věci ze společného jmění manželů náleží do vlastnictví manželky zůstavitele M. O. (výrok II.) a které věci ze společného jmění manželů patří do dědictví po B. O. (výrok III.).

K odvolání M. O. Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) usnesením ze dne 24. 6. 2019, č. j. 10 Co 987/2018-586, změnil usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, tj. ve výroku II. a III., tak, že určil (částečně odlišně), které věci ze společného jmění manželů náleží do vlastnictví manželky zůstavitele M. O. a které věci ze společného jmění manželů patří do dědictví po B. O.; současně zastavil odvolací řízení ve vztahu k výroku I. usnesení soudu prvního stupně.

Dovolání účastníků 2) a 3) Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelé spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.). V dovolacím řízení nelze pro tuto vadu, kterou dovolatelé včas neodstranili (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), jsou dovolatelé povinni v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považují za splněné. Z dovolání tak musí být patrno, které otázky hmotného nebo procesního práva, na nichž napadené rozhodnutí závisí, nebyly v rozhodování dovolacího soudu dosud řešeny nebo jsou rozhodovány rozdílně, případně, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a od které „ustálené rozhodovací praxe“ se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nebo od kterého svého řešení otázky hmotného nebo procesního práva se má (podle mínění dovolatelky) dovolací soud odchýlit postupem podle § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod číslem 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Takový údaj se však v dovolání nenachází. Domáhají-li se dovolatelé revize řešení několika otázek (ať již hmotného nebo procesního práva), musí ve vztahu ke každé z nich vymezit, v čem spatřují splnění předpokladů přípustnosti, neboť není úkolem dovolacího soudu při pochybnosti dovolatelů přezkoumávat správnost rozhodnutí odvolacího soudu z moci úřední.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 5. 2020

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru