Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2656/2020Usnesení NS ze dne 21.10.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.2656.2020.1
Dotčené předpisy

§ 16 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2656/2020-217

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobců a) F. M., narozeného XY a b) S. H., narozené XY, obou bytem XY, zastoupených Mgr. Vojtěchem Suchardou, advokátem se sídlem v Praze 5, Plzeňská 3350/18, proti žalovanému P. Ch., narozenému XY, bytem XY, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 325/2019, o „odvolání“ žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2020, č. j. 1 Nc 2252/2020-169, takto:

Řízení o podání žalovaného označeném jako „odvolání“ proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. června 2020, č. j. 1 Nc 2252/2020-169, se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud nadřízený Obvodnímu soudu pro Prahu 5 (§ 16 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“) usnesením ze dne 11. 6. 2020, č. j. 1 Nc 2252/2020-169, rozhodl, že soudce Obvodního soudu pro Prahu 5 Mgr. Martin Šalamoun není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 325/2019.

Podáním označeným jako „odvolání“ napadl žalovaný správnost tohoto usnesení.

Odvoláním lze napadnout jen rozhodnutí soudu prvního stupně (§ 201 o. s. ř.). O tom, zda je soudce vyloučen, rozhoduje nadřízený soud (§ 16 odst. 1 o. s. ř.); pojem „nadřízený soud” je však použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „soud prvního stupně“ jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. 6. 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li krajský soud o vyloučení soudců okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím soudu prvního stupně (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2000, sp. zn. 31 Cdo 1425/98).

Občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání nebo dovolání proti usnesení, jímž nadřízený krajský soud rozhoduje o vyloučení soudce (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 09. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2588/2012, ze dne 24. 3. 1999, sp. zn. 31 Cdo 2420/98, a ze dne 23. 11. 2011, sp. zn. 32 Cdo 3115/2011).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud (jako vrcholný článek soustavy soudů) proto řízení o podání žalovaného zastavil podle § 104 odst. 1 o. s. ř.

O náhradě nákladů tohoto řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť jím řízení nekončí, o nákladech bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 10. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru