Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2580/2013Usnesení NS ze dne 18.09.2013

HeslaPříslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.2580.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2580/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobce Ing. P. S., zastoupeného JUDr. Irenou Hučkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, 28. října 434/211, proti žalovaným 1) R. O., zastoupené JUDr. Jaroslavou Heřmanovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Olomoucká 153/25, 2) D. M., zastoupené JUDr. Josefem Jurčou, advokátem se sídlem v Opavě, Husova 281/28, 3) J. M., zastoupenému JUDr. Jaroslavou Heřmanovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Olomoucká 153/25, o zaplacení částky 118.247,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 103/2010, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. února 2013, č.j. 8 Nc 6/2013-179, takto:

Řízení o dovolání žalovaných se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 2. 2013, č.j. 8 Nc 6/2013-179, rozhodl o námitce podjatosti vznesené žalovanou 1) tak, že soudce Okresního soudu v Opavě Mgr. Vítězslav Špalek není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 103/2010.

Proti tomuto usnesení podali žalovaní dovolání.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věta první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném od 1. 1. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Pojem "nadřízený soud" ("nejblíže společně nadřízený soud"), je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem "odvolací soud" jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. 6. 1996 Plsn 1/96, uveřejněné pod č. 47 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1996). Rozhoduje-li tedy krajský soud o vyloučení soudců okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo možno napadnout odvoláním, nepředchází.

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti těmto rozhodnutím občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2003 sp. zn. 29 Odo 265/2003 uveřejněné pod č. 48 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006); Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1, § 243b o. s. ř.).

Protože se tímto rozhodnutím řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů tohoto dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popř. odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Jitka Dýšková

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru