Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2549/2003Usnesení NS ze dne 21.01.2004

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2004:26.CDO.2549.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2549/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců JUDr. Roberta Waltra a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. ve věci žalobkyně M. P., zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) V. P., 2) M. P., zastoupeným advokátem, 3) A. P. a 4) B. P., o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Bruntále - pobočky v Krnově pod sp. zn. 7 C 253/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2002, č. j. 10 Co 964/2001-157, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 29. dubna 2002, č. j. 10 Co 964/2001-157, změnil rozsudek Okresního soudu v Bruntále – pobočky v Havířově (soudu prvního stupně) ze dne 27. června 2001, č. j. 7 C 253/2001-121, ve výroku I. o povinnosti žalovaných vyklidit v tomto výroku označenou bytovou jednotku jen tak, že žalovaní 1) a 2) jsou povinni tuto bytovou jednotku vyklidit do 60 dnů od právní moci rozsudku, jinak rozsudek v tomto výroku potvrdil a v další napadené části (ve výroku o nákladech řízení) jej zrušil a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní 1) a 2) včasné dovolání.

Podáním ze dne 17. února 2003 (doručeným soudu prvního stupně dne 17. února 2003) vzali dovolatelé dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, rozhodl dovolací soud v důsledku zpětvzetí dovolání tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a skutečností, že žalobkyni v řízení o dovolání žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti dovolatelům právo, nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2004

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru