Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 249/2017Usnesení NS ze dne 17.05.2017

HeslaDovolání
Exekuce
Zastavení exekuce
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.249.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 249/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné BULHARSKÁ A.M., s.r.o., se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Karlova 19, IČO: 25666614, zastoupené Mgr. Tomášem Ferencem, advokátem se sídlem v Praze 5 – Smíchově, Nádražní 58/110, proti povinné GREEN LION-spol. s r.o., se sídlem v Praze 9 – Horních Počernicích, Jasenná 8, IČO: 25056107, pro vyklizení nemovitosti a uspokojení peněžitého plnění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 3764/2013, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2015, č. j. 16 Co 202/2015-140, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 9 (soud prvního stupně) usnesením ze dne 13. října 2014, č. j. 73 EXE 3764/2013-103, zamítl návrh povinné na zastavení exekuce, vedené soudním exekutorem Exekutorského úřadu Chrudim Mgr. Petrem Jarošem pod sp. zn. 129 EX 5934/13 na základě pověření téhož soudu ze 14. října 2013, č. j. 73 EXE 3764/2013-18 (dále jen „usnesení o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce“).

Proti usnesení o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce podala povinná blanketní odvolání, v němž uvedla, že jej „odůvodní po poradě následně“. Poté podáním ze dne 25. listopadu 2014 požádala, aby jí byl pro účely doplnění odvolání ustanoven zástupce z řad advokátů. Žádost odůvodnila mimo jiné tvrzením, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků.

Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 25. února 2015, č. j. 73 EXE 3764/2013-129, nepřiznal povinné osvobození od soudních poplatků a současně zamítl její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů.

K odvolání povinné Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 27. května 2015, č. j. 16 Co 202/2015-140, citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná (dovolatelka) – nezastoupena advokátem – dovolání.

Po podání dovolání odvolací soud usnesením ze dne 16. října 2015, č. j. 16 Co 365/2015-150, odmítl – postupem podle § 43 odst. 1 ve spojení s § 211 o. s. ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále opět jen „o. s. ř.“) – odvolání povinné proti usnesení o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce. Citované usnesení bylo oběma účastnicím doručeno dne 11. listopadu 2015 (viz doručenky na č. l. 161 a 162 spisu) a jelikož jej nebylo možné napadnout odvoláním, nabylo téhož dne právní moci.

Za situace, kdy odvolací soud pravomocně odmítl odvolání povinné proti usnesení o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce, je z povahy věci bezpředmětné rozhodovat o dovolání směřujícímu proti usnesení odvolacího soudu (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně), jímž nebylo vyhověno dovolatelčině žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů právě pro účely doplnění uvedeného (pravomocně odmítnutého) odvolání, neboť případná nesprávnost napadeného rozhodnutí pozbyla vzhledem k takto dodatečně nastalé okolnosti na významu. Z téže příčiny je pak bezpředmětné rozhodovat též o poplatkové úlevě pro povinnou, nehledě na to, že v exekučních věcech jsou řízení před odvolacím soudem ze zákona osvobozena od poplatkové povinnosti (§ 11 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění do 31. prosince 2013).

Z vyložených důvodů Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle § 243b věty před středníkem a § 104 odst. 1 o. s. ř., aniž se – z důvodu nadbytečnosti – zabýval nedostatkem povinného advokátního zastoupení dovolatelky (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. září 2014, sp. zn. 26 Cdo 2479/2014).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. 5. 2017

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru