Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 241/2015Usnesení NS ze dne 22.01.2015

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.241.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241a o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 1027/15 ze dne 19.01.2016 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 241/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné VERVAT Invest, a. s. se sídlem v Praze 4, Pod Višňovkou 33/1661, IČO: 24715506, zastoupené Mgr. Jiřím Šebestou, advokátem se sídlem v Brně, Čechyňská č. 16, proti povinnému Ing. J. V., zastoupenému JUDr. Olenou Cvetlerovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Strážovská č. 5, pro 5.096.266,15 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 971/2010, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. října 2014, č. j. 16 Co 322/2014-310, takto:

Dovolání povinného se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2014, č. j. 16 Co 322/2014-310, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovými závěry odvolacího soudu, že v řízení o návrzích povinného na zastavení exekuce nebylo prokázáno platné postoupení vymáhané pohledávky), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru