Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2357/2017Usnesení NS ze dne 18.07.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.2357.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2357/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněného prof. Ing. P. H., CSc., zastoupeného JUDr. Martinem Purkytem, advokátem se sídlem v Praze 5, náměstí 14. října 496/13, proti povinnému M. Ch., vyklizením nemovitostí, o zastavení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 8507/2015, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2017, č. j. 53 Co 489/2016-36, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný – nezastoupen advokátem – napadl dovoláním usnesení odvolacího soudu, jímž potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 (soud prvního stupně) ze dne 7. 10. 2016, č. j. 73 EXE 8507/2015-25, kterým zamítl návrh povinného na zastavení exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Petrem Mickou, Exekutorský úřad Rokycany, pod sp. zn. 168 EX 3405/15.

Usnesením ze dne 20. 2. 2017, č. j. 73 EXE 8507/2015-43, vyzval soud prvního stupně dovolatele, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení pro dovolací řízení ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení usnesení a současně ho poučil o následcích nečinnosti a o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, má-li za to, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Ani poté si však advokáta pro dovolací řízení nezvolil a ani nepožádal o jeho ustanovení.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a nedostatek povinného zastoupení ani přes výzvu neodstranil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru