Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2318/2015Usnesení NS ze dne 18.08.2015

HeslaPoplatky soudní
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.2318.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2318/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně RPG Byty, s.r.o., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Gregorova 2582/3, IČO: 27769127, zastoupené Mgr. Lucií Kempnou, advokátkou se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Preslova 361/9, proti žalovanému F. C., o vyklizení garáže, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 27 C 191/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. srpna 2014, č. j. 57 Co 401/2014-36, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 21. srpna 2014, č. j. 57 Co 401/2014-36, potvrdil usnesení ze dne 28. března 2014, č. j. 27 C 191/2012-27, jímž Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) uložil žalobkyni povinnost doplatit do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí na soudním poplatku částku 3.000,- Kč.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Dovolací soud dospěl k závěru, že z posléze uvedených důvodů není dovolání přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“).

Přípustnost dovolání je upravena v ustanovení § 237 o. s. ř., avšak podle § 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. dovolání není přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2 (o. s. ř.); k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

V projednávané věci není dovolání přípustné, neboť směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud rozhodl o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a současně nejde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy a ani o věci uvedené v § 120 odst. 2 o. s. ř. Přípustnost dovolání tak nelze opřít o ustanovení § 237 o. s. ř., neboť ustanovení § 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. to vylučuje.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl (pro nepřípustnost).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2015

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru