Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 23/2013Usnesení NS ze dne 23.04.2013

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.23.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 23/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce statutárního města Plzně, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, proti žalovanému L. R., bytem P., n. G. P. 31, zastoupenému Mgr. Veronikou Klimtovou, advokátkou se sídlem Plzeň, Bezručova 335/33, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp.zn. 38 C 227/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. června 2011, č.j. 12 Co 281/2011-100, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný svým podáním ze dne 2. 12. 2012 vzal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2011, č. j. 12 Co 281/2011-100, v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen „o.s.ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovanému, jenž zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2013

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru