Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2246/2019Usnesení NS ze dne 10.07.2019

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.2246.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2246/2019-1086

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou ve věci žalobkyně FK OIL spol. s r.o., se sídlem v Holešově, Dobrotice 119, IČO 60719788, zastoupené JUDr. Tomášem Čejnou, advokátem se sídlem v Přerově, Dr. Skaláka 1447/10, proti žalovanému M. B., narozenému XY, bytem a sídlem XY, IČO XY, o zaplacení částky 490 586 Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 110 C 97/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 8. listopadu 2018, č. j. 23 Co 154/2018-1038, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný nezastoupen advokátem napadl dovoláním rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 8. 11. 2018, č. j. 23 Co 154/2018-1038, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Chrudimi ze dne 7. 12. 2017, č. j. 110 C 97/2011-917, ve výroku I. o věci samé a změnil ve výroku III. o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení a o povinnosti žalovaného zaplatit soudní poplatek za odvolání.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 3 věty třetí a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatel i přes doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením Okresního soudu v Chrudimi ze dne 13. 3. 2019, č. j. 110 C 97/2011-1058) nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 7. 2019

Mgr. Lucie Jackwerthová

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru