Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2236/2007Usnesení NS ze dne 12.11.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:26.CDO.2236.2007.1
Dotčené předpisy

§ 243b předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2236/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce P. D., zastoupeného advokátem, proti žalované R. D., zastoupené advokátkou, o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp.zn. 9 C 115/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. listopadu 2006, č.j. 19 Co 180/2006-90, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 17. 2. 2006, č.j. 9 C 115/2005-79, zrušil právo společného nájmu účastníků k bytu č. 15 sestávajícímu z jednoho pokoje, kuchyně a příslušenství v domě č.p. 1905 (č.or. 33) na ulici B. ve Ž. nad S., určil, že byt bude nadále jako jediný nájemce užívat žalobce, a uložil žalované byt vyklidit do 15-ti dnů ode dne, kdy jí bude zajištěno náhradní ubytování; současně rozhodl o nákladech řízení.

K odvolaní žalované Krajský soud v Brně (odvolací soud) rozsudkem ze dne

29. 11. 2006, č.j. 19 Co 180/2006-90, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil; dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 13. 10. 2008 v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle

§ 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci

v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2008

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru