Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2178/2010Usnesení NS ze dne 13.10.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:26.CDO.2178.2010.3
Dotčené předpisy

§ 245 o. s. ř.

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2178/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu Doc. JUDr. Věrou Koreckou, CSc., ve věci žalobce Mgr. M. D., zastoupeného Mgr. Filipem Smějou, advokátem se sídlem Praha, Helénská 4/1799, proti žalovanému Kongresovému centru Praha, a.s., se sídlem Praha 4, 5. května 65/1640, zastoupenému JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem Praha 1, Panská 6, o zaplacení částky 10,494.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 48 C 174/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2009, č. j. 69 Co 287/2009-210, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. srpna 2011, č. j. 26 Cdo 2178/2010-229, se opravuje tak, že za označení žalobce se doplňují slova: „zastoupeného Mgr. Filipem Smějou, advokátem se sídlem Praha, Helénská 4/1799“ a dále tak, že označení sídla zástupce žalovaného JUDr. Petra Balcara správně zní: „Praha 1, Panská 6“.

Odůvodnění:

V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 8. 2011, č. j. 26 Cdo 2178/2010-229, došlo při přepisu písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí k zřejmé nesprávnosti, když v rozporu s obsahem spisu (viz plná moc čl. 222) v záhlaví rozsudku nebyl nedopatřením uveden údaj o tom, že zástupcem žalobce na základě plné moci je Mgr. Filip Směja, advokát se sídlem Praha, Helénská 4/1799. Současně bylo omylem nesprávně označeno sídlo zástupce žalovaného JUDr. Petra Balcara, advokáta (Praha 1, Štěpánská 20), přestože jeho současné sídlo je na adrese Praha 1, Panská 6.

Podle ustanovení § 164 o.s.ř. (§ 243c o.s.ř.) předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné rozhodnutí, které doručí účastníkům.

Dovolací soud postupoval podle citovaného ustanovení, když zřejmou nesprávnost v záhlaví jeho rozsudku odstranil tímto opravným usnesením.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. října 2011

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru