Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2172/2016Usnesení NS ze dne 01.08.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.2172.2016.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 167 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 243b o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2172/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobkyně VEMA, akciová společnost, se sídlem v Chrudimi, Dašická 911, IČO 46506071, zastoupené JUDr. Jakubem Havlíčkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Divišova 882/5, proti žalované VEJCE CZ s. r. o., se sídlem v Praze 9 - Kyjích, Nedokončená 1618, IČO 27428559, zastoupené JUDr. Janem Mejzlíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Malá Štupartská 635/6, o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 4 C 47/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 28. ledna 2016, č. j. 23 Co 551/2015-319, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. června 2017, č. j. 26 Cdo 2172/2016-346, se opravuje tak, že správně zní: „Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 28. ledna 2016, č. j. 23 Co 551/2015-319, se v odstavci II. výroku zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.“

Odůvodnění:

Nejvyšší soud ve výroku usnesení ze dne 14. 6. 2017, č. j. 26 Cdo 2172/2016-346, nesprávně uvedl, že zrušuje (v celém rozsahu) usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích (odvolací soud) ze dne 28. 1. 2016, č. j. 23 Co 551/2015-319, a věc vrací tomuto soudu k dalšímu řízení, ačkoliv správně – jak vyplývá z obsahu odůvodnění tohoto usnesení – měl být zrušen pouze dovoláním napadený výrok o nákladech soudního řízení před soudy obou stupňů, tedy odstavec II. výroku usnesení odvolacího soudu, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení jen v tomto rozsahu.

Dovolací soud proto podle ustanovení § 164 (ve spojení s § 167 odst. 2 a § 243b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), tuto zřejmou nesprávnost opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. srpna 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru