Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2130/2011Usnesení NS ze dne 12.06.2012

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:26.CDO.2130.2011.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2130/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobců a) Ing. A. P., a b) Ing. D. P., zastoupených Mgr. Stanislavem Němcem, advokátem se sídlem Praha 2, Vinohradská 32, proti žalovanému M. N., zastoupenému JUDr. Karlem Vrzáněm, advokátem se sídlem Praha 6, Dejvická 664/46, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 32 C 248/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2010, č.j. 25 Co 321/2010-137, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit České republice na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.300,- Kč na účet Obvodního soudu pro Prahu 4, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobci podáním ze dne 29. 2. 2012 vzali dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2010, č.j. 25 Co 321/2010-137, v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 2, § 146 odst. 2 věty první, § 148 odst. 1 a § 149 odst. 2 o.s.ř. a zavázal žalobce, kteří zavinili, že dovolací řízení muselo být zastaveno, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které vznikly státu v souvislosti s odměnou advokáta ustanoveného žalovanému soudem za podání vyjádření k dovolání. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 1.000,- Kč (§ 9 odst. 1, § 7 bod 3., § 6 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. června 2012

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru