Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2077/2015Usnesení NS ze dne 02.06.2015

HeslaZastoupení
Exekuce
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.2077.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2077/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Nemovitosti Bor, spol. s r. o., se sídlem v Boru, Pivovarská 199, identifikační číslo osoby 47714573, zastoupené Mgr. Pavlem Panoškou, advokátem se sídlem v Plzni, Na Roudné 443/18, proti povinnému L. H., pro 73 682 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 14836/2002, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2014, č. j. 64 Co 288/2014-76, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 20. 12. 2013, č. j. 13 Nc 14836/2002-47, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl návrh povinného ze dne 20. 1. 2013 na zastavení exekuce.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Proto jej Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 16. 3. 2015, č. j. 13 Nc 14836/2002-92, vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení předložil plnou moc advokáta pro dovolací řízení s tím, že dovolání musí být sepsáno osobou, která má právnické vzdělání; současně jej poučil, že může požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesení bylo povinnému doručeno dne 25. 3. 2015, povinný však na výzvu ve stanovené lhůtě nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru