Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 2011/2005Usnesení NS ze dne 14.06.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:26.CDO.2011.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 2011/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce E. P. proti žalovanému V. B., zastoupenému advokátkou, o určení nájemního práva k bytu, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 11 C 177/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 30. prosince 2004, č.j. 11 C 177/2004-21, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 30. 12. 2004, č. j. 11 C 177/2004-21, zastavil řízení o určení, že žalobce je nájemcem bytu č. 6 ve druhém podlaží domu v M., N. 339, rozhodl o nákladech řízení a o vrácení soudního poplatku.

Žalobce - nezastoupen advokátem – doručil dne 3. 3. 2005 Okresnímu soudu v Chebu podání označené jako „dovolání“ proti shora označenému usnesení okresního soudu, které blíže neodůvodnil.

Podle § 103 o. s. ř. přihlíží soud kdykoli za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Podle § 104 odst. 1 OSŘ jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Podle § 243c odst. 1 o. s. ř. platí tato ustanovení i pro řízení u dovolacího soudu.

V projednávané věci dovolatel napadá usnesení soudu prvního stupně.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (§ 201 o. s. ř.) a občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Nedostatek funkční příslušnosti soudu je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, a proto Nejvyšší soud řízení o „dovolání“ žalobce proti usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 30. 12. 2004, č. j. 11 C 177/2004-21 zastavil (§ 104 odst. 1 ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o. s. ř., a o skutečnost, že žalovanému nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo proti žalobci, který z procesního hlediska zavinil zastavení řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2006

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru