Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1995/2017Usnesení NS ze dne 18.07.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.1995.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1995/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněného M. K., zastoupeného JUDr. Miroslavem Křiváčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1200/16, proti povinnému D. Š., vyklizením bytu, o zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 206 EXE 10837/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. října 2015, č. j. 27 Co 412/2015-78, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný – nezastoupen advokátem – napadl dovoláním usnesení odvolacího soudu, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu Praha - západ (soud prvního stupně) ze dne 28. 5. 2015, č. j. 206 EXE 10837/2014-41, kterým zamítl návrh povinného na ustanovení zástupce pro řízení a na zastavení exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Pavlem Dolanským, Exekutorský úřad Beroun, pod sp. zn. 15 EX 7308/14. Dovolatel zároveň požádal o ustanovení advokáta. Soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 4. 2016, č. j. 206 EXE 10837/2014-96, jeho žádost zamítl (dospěl k závěru, že dovolání povinného je zřejmě bezúspěšným bráněním práva).

Usnesením ze dne 28. 7. 2016, č. j. 206 EXE 10837/2014-101, vyzval soud prvního stupně dovolatele, aby doložil, že má právnické vzdělání, nebo odstranil nedostatek povinného zastoupení pro dovolací řízení ve lhůtě dvaceti dnů ode dne doručení usnesení a současně ho poučil o následcích nečinnosti. Advokáta pro dovolací řízení si však ani poté nezvolil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a nedostatek povinného zastoupení ani přes výzvu neodstranil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru