Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1994/2015Usnesení NS ze dne 07.10.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1994.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1994/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněného J. K., zastoupeného JUDr. Markétou Malaskovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Krapkova 38, proti povinnému D. D., za účasti manželky H. N., zastoupených JUDr. Janem Röslerem, advokátem se sídlem v Praze 5, Malátova 461/17, pro částku 437.000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad v Přerově, pod sp. zn. 103 EX 25809/10, o dovolání zástavního věřitele H. T., zastoupeného Mgr. Janem Horáčkem, advokátem se sídlem v Přerově, Žerotínovo nám. 13, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. dubna 2014, č. j. 66 Co 651/2013-227, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Dovolání zástavního věřitele proti napadenému usnesení odvolacího soudu, kterým změnil rozvrhové usnesení soudního exekutora ze dne 6. 6. 2013, č. j. 103 EX 25809/10-198, Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.

Má-li být dovolání přípustné proto, že „napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené praxe dovolacího soudu“ (jak dovozuje dovolatel), jde o způsobilé vymezení přípustnosti dovolání ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř., jen je-li z dovolání zřejmé, od které konkrétní ustálené rozhodovací praxe se odvolací soud odchýlil při řešení právních otázek, na nichž jeho rozhodnutí spočívá a které jsou dovoláním napadeny (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Takový údaj se však v dovolání nenachází.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. října 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru