Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1856/99Rozsudek NS ze dne 14.03.2001

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.1856.99.1

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1856/99

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně M. P., proti žalovanému Z. P., o vyklizení bytu a dalších prostor v rodinném domě, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 8C 222/96, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. dubna 1999 č. j. 23 Co 94/99-240, takto:

Vykonatelnost rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 9. prosince 1998 č. j. 8 C 222/96-198 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. dubna 1999 č. j. 23 Co 94/99-240 se odkládá .

Odůvodnění:

Ve výroku označeným rozsudkem Městský soud v Praze jako soud odvolací změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 (soudu prvního stupně) ze dne 9. prosince 1998 č. j. 8 C 222/96-198 jen tak, že povinnost žalovaného vyklidit a předat vyklizený předmětný byt a prostory v nemovitosti, která mu byla uložena rozsudkem téhož soudu ze dne 4. června 1997 č. j. 8C 222/96-89, je žalovaný povinen splnit do 30 dnů od právní moci rozsudku. Ve výroku o náhradě nákladů řízení potvrdil rozhodnutí soudu prvého stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaný (zastoupen advokátem) podal proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání, domáhaje se - prostřednictvím dovolacích důvodů podle § 241 odst. 3 písm. b/, c/, d/ o.s.ř. - zrušení rozhodnutí odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. Současně podal návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku.

Podle § 243 o.s.ř. před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

V řízení o dovolání žalovaného má být řešena otázka bezprostředně ovlivňující bytové poměry žalovaného. Účinky rozhodnutí dovolacího soudu (bylo-li by nesouhlasné s napadeným rozsudkem), by za této situace mohly být provedením výkonu rozhodnutí zmařeny. Dovolací soud proto do doby, než bude o dovolání rozhodnuto, vykonatelnost rozsudku podle § 243 o.s.ř. odložil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 13. února 2000

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Ševčíková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru