Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1831/2020Usnesení NS ze dne 05.08.2020

HeslaDovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.1831.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1831/2020-89

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce R. N., narozeného XY, bytem XY, proti žalovaným 1) E. K., narozené XY, bytem XY, a 2) V. K., narozenému XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Janem Maráškem, advokátem se sídlem v Uherském Hradišti, Všehrdova 525, o 437.500 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 11 C 24/2018, o dovolání žalované 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 25. září 2019, č. j. 59 Co 223/2019-71, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalovaná 1) nezastoupena advokátem napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně (odvolací soud) ze dne 25. 9. 2019, č. j. 59 Co 223/2019-71, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti (soud prvního stupně) ze dne 5. 3. 2019, č. j. 11 C 24/2018-61, jímž soud prvního stupně připustil, aby na místo původní žalobkyně Mgr. Petry Jadrníčkové, insolvenční správkyně J. K., vstoupil do řízení jako nabyvatel práva R. N. (nynější žalobce).

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované 1) proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením soudu prvního stupně ze dne 28. 4. 2020, č. j. 11 C 24/2018-84) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. 8. 2020

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru