Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1827/2017Usnesení NS ze dne 19.06.2017

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.1827.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1827/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné RESIDOMO, s. r. o., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Gregorova 2582/3, IČO 05253268 proti povinnému L. B., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 49 E 18/2016, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. prosince 2016, č. j. 9 Co 471/2016-19, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Povinný nezastoupen advokátem napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 12. 2016, č. j. 9 Co 471/2016-19, jímž odvolací soud odmítl jeho odvolání proti usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 30. 3. 2016, č. j. 49 E 18/2016-6, kterým soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí vyklizením povinného z bytu č. 31 o velikosti jednoho pokoje, kuchyně a příslušenství bytu, nacházejícího se v 4. nadzemním podlaží domu (výrok I.), rozhodl o nákladech výkonu rozhodnutí (výrok II.) a nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného k vymožení nákladů předcházejícího řízení a nákladů výkonu rozhodnutí a nákladů, které budou v průběhu řízení oprávněné přiznány proti povinnému (výrok IV.).

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatel i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (usnesením ze dne 17. 3. 2017, č. j. 49 E 18/2016-24) nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 19. června 2017

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru