Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1823/2002Usnesení NS ze dne 22.10.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:26.CDO.1823.2002.1
Dotčené předpisy

§ 12 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1823/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce Stavebního bytového družstva S., zastoupeného advokátem, proti žalované J. B., zastoupené opatrovnicí JUDr.Ing. Z. N., o zaplacení částky 7.780,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 18 C 136/97, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. června 2002, č. j. 14 Nc 335/2002-90, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. 6. 2002, č. j. 14 Nc 335/2002-90, nevyhověl návrhu žalované na přikázání shora označené věci Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a rozhodl, že věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 18 C 136/97 se k projednání uvedenému soudu nepřikazuje. V odůvodnění svého usnesení uvedl, že nebyly shledány důvody pro přikázání věci označenému soudu z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.).

Žalovaná (zastoupena opatrovnicí JUDr. Ing. Z. N.) podala proti usnesení Městského soudu dovolání, v němž namítá, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a že rozhodnutí soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř. se o přikázání věci jinému soudu téhož stupně rozhoduje v případě, že příslušný soud nemůže o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni; věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána též z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.). Ve smyslu § 12 odst. 3 o. s. ř. je příslušným k rozhodnutí o těchto otázkách soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Pojem „nadřízený soud“, je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních, a s pojem „odvolací soud“ jej tudíž zaměňovat nelze. Rozhoduje -li Městský soud o přikázání věci jinému soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím. Funkční příslušnost k projednání dovolání proti tomuto rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 1997, sp. zn. 2 Cdo 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod pořadovým číslem 112, jehož závěry jsou použitelné i po novele občanského soudního řádu, provedené zákonem č. 30/2000 Sb., s účinností k 1. 1. 2001).

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 věta prvá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2002

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru