Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1819/2016Usnesení NS ze dne 04.10.2016

HeslaVady podání
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.1819.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1819/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobkyně CERBER a. s., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, 28. října 2663/150, IČO: 26830841, zastoupené JUDr. Stanislavem Mouralem, MBA, advokátem se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, 28. října 2663/150, proti žalovanému M. B., K., zastoupenému JUDr. Jiřím Paškem, advokátem se sídlem v Chomutově, Beethovenova 1820/52, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 21 C 15/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. srpna 2015, č. j. 14 Co 545/2015-134, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky (předseda senátu Nejvyššího soudu – § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále jen „o. s. ř.“) dovolání žalovaného (dovolatele) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. srpna 2015, č. j. 14 Co 545/2015-134, odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř., neboť v něm schází jakýkoli údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.), přičemž tuto vadu, pro níž nelze v dovolacím řízení pokračovat, včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranil (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48 v sešitě č. 6 z roku 2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. října 2016

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru