Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1811/2013Usnesení NS ze dne 17.07.2013

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.1811.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2,3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1811/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobkyně BAYTON Alfa, a.s. se sídlem v Praze 1, Pohořelec 112/24, IČO 24199028, zastoupené JUDr. Tomášem Rybářem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, proti žalované O.K.SERVIS s.r.o. se sídlem v Praze 8, Novákových 857/25, IČO 25166425, zastoupené JUDr. Zorou Antonyovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 4, Zelený Pruh 95/97, o zaplacení částky 235.647,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 165/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2013, č. j. 12 Co 483/2011-346, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na nákladech dovolacího řízení 11.568,- Kč k rukám JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., advokáta se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2013, č. j. 12 Co 483/2011-346, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první a § 243f odst. 2 o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem je spatřováno splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a není v něm vymezen dovolací důvod způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. Dovolatelka v úvodu svého dovolání pouze uvedla, že přípustnost dovolání dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a podává jej z důvodů uvedených v ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. a § 241a odst. 3 o. s. ř. Zřejmě přehlédla, že napadené rozhodnutí bylo vydáno až po účinnosti zákona č. 404/2012 Sb. (dne 15. 1. 2013), a je proto třeba postupovat podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013. V dovolání totiž zjevně odkazuje na občanský soudní řád ve znění účinném do 31. 12. 2012, a to jak co do přípustnosti dovolání, tak co do důvodu dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná

podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 17. července 2013

JUDr. Jitka Dýšková

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru