Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1807/2014Usnesení NS ze dne 04.05.2015

HeslaDovolání
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1807.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 218 písm. b) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 107a o. s....

více

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1807/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné AAA BLESK, s. r. o. se sídlem v Praze 7, Bubenská č. 1536/43, identifikační číslo osoby 27150721, zastoupené Mgr. Martou Janouškovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Malátova č. 645/18, proti povinné Ing. K. J., za účasti R. A.,(dále jen dovolatel), pro 2.342.400 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Ondřeje Hanáka, Ph. D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 147 EX 109/13, o dovolání dovolatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2014, sp. zn. 53 Co 409/2013, takto:

I. Dovolání dovolatele se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání dovolatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2014, sp. zn. 53 Co 409/2013, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první, § 243c odst. 3 a § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen o. s. ř., odmítl, protože bylo podáno osobou k tomu neoprávněnou. Dovolatel se stal nabyvatelem vymáhané pohledávky podle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi oprávněnou a dovolatelem dne 20. prosince 2013, ale do skončení řízení o odvolání oprávněné proti usnesení shora označeného soudního exekutora ze dne 7. května 2013, č. j. 147 EX 109/13-11, nenavrhla oprávněná odvolacímu soudu (do vydání napadeného rozhodnutí) vstup do řízení nového účastníka podle ustanovení § 107a o. s. ř. Dovolatel nebyl účastníkem odvolacího řízení, a proto nemá subjektivní legitimaci k podání dovolání. Jestliže dovolatel odkazuje v dovolání na jím tvrzený převod práva (v této věci vymáhané pohledávky), nelze k němu přihlédnout, protože podle ustanovení § 243b o. s. ř. pro dovolací řízení ustanovení § 107a o. s. ř. neplatí.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. května 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru