Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1806/2001Usnesení NS ze dne 25.10.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.1806.2001.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1806/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně O., a. s., proti žalované A. U., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 25 C 169/97, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. května 1998, č. j. 13 Co 468/98 - 50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově rozsudkem ze dne 30. 1. 1998, č. j. 25 C 169/97 - 30, vyhověl žalobě na přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 1, I. kategorie, o velikosti 1 + 2 s příslušenstvím, v H. - Š., ul. O. 8/890, vyslovil, že nájemní poměr mezi žalobkyní a žalovanou skončí uplynutím posledního dne třetího měsíce následujícího po právní moci rozsudku, a zavázal žalovanou byt vyklidit do patnácti dnů od zajištění přístřeší a nahradit žalobkyni náklady řízení.

Krajský soud v Ostravě k odvolání žalované rozsudkem ze dne 27. 5. 1998, č. j. 13 Co 468/98-50, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu, který nabyl právní moci dne 1. 7. 1998, podala žalovaná (nezastoupena advokátem) s odkazem na ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř. dovolání (formálně označené jako „odvolání\"). Poté, kdy jí byla pro dovolací řízení ustanovena zástupkyně z řad advokátů, vzala žalovaná písemným podáním, učiněným prostřednictvím této advokátky a došlým soudu prvního stupně dne 19. 9. 2001, své dovolání zpět.

V důsledku tohoto dispozitivního úkonu Nejvyšší soud České republiky podle § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001 - dále jen „o. s. ř.\" (srov. bod 17., hlavu první, část dvanáctou, zákona č. 30/2000 Sb.) - dovolací řízení zastavil.

Dovolatelka nese procesní zavinění na tom, že řízení muselo být zastaveno, avšak žalobkyni v tomto stadiu řízení nevznikly prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by měla podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. proti dovolatelce právo. Této procesní situaci tak odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2001

JUDr. Hana Müllerová,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru