Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 168/2001Usnesení NS ze dne 07.02.2001

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2001:26.CDO.168.2001.1

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 168/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelky M. B. proti odpůrci Katastrálnímu úřadu v B., o opravném prostředku proti rozhodnutí odpůrce ze dne 15.3.2000, čj. 910-V12-691/99, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.11.2000, čj. 35 Ca 32/2000-17, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 29.11.2000, čj. 35 Ca 32/2000-17, rozhodl Krajský soud v Brně o opravném prostředku navrhovatelky, který podala proti rozhodnutí Katastrálního úřadu v B.; jím byl zamítnut její návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle smlouvy z 8.9.1999, uzavřené mezi ní a V. S. Krajský soud v Brně řízení o opravném prostředku zastavil pro nezaplacení soudního poplatku podle ustanovení

§ 9 odst.2 zákona o soudních poplatcích.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně podala navrhovatelka dovolání, v němž uplatňuje, že výzva k zaplacení soudního poplatku jí nebyla doručena, protože v době náhradního doručení výzvy se v bydlišti nezdržovala.

Dovolací soud však neshledal možnost "dovolání" projednat. Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu ( srov. § 236 odst. 1 o.s.ř.) v řízení podle části třetí a čtvrté občanského soudního řádu (o.s.ř.). Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí katastrálního úřadu spadá pod řízení upravené v části páté o.s.ř. ( správní soudnictví ). Toto řízení je (s výjimkami uvedenými v § 250s odst. 2 o.s.ř., kde rozhoduje v prvním stupni krajský soud), řízením jednostupňovým. Soud, který rozhoduje ve věcech správního soudnictví, není ani soudem prvního stupně, ani soudem odvolacím. Rozhodnutí krajského soudu v dané věci není tedy rozhodnutím odvolacího soudu; již proto je jeho přezkum Nejvyšším soudem vyloučen. Občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednávání opravného prostředku podaného proti takovému rozhodnutí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil ( § 104 odst. 1 o.s.ř.).

Navrhovatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, odpůrci však prokazatelné náklady tohoto řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty prvé o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. února 2001

JUDr. Ema Barešová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru