Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1649/2015Usnesení NS ze dne 04.05.2015

HeslaDovolací důvody
Dovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1649.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 241a o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1649/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného města Jáchymov se sídlem v Jáchymově, náměstí Republiky č. 1, identifikační číslo osoby 00254622, zastoupené JUDr. Janou Wenigovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Vítězná č. 795/10, proti povinnému Ing. R. S., zastoupenému Mgr. Marií Broučkovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Mrkvičkova č. 1355/34, pro 392.820,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 19068/2003, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2014, č. j. 54 Co 323/2014-257, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2014, č. j. 54 Co 323/2014-257, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. V dovolání jsou navíc uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovými závěry odvolacího soudu a s hodnocením provedených důkazů). V dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. května 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru