Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1625/2014Usnesení NS ze dne 04.06.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:26.CDO.1625.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1625/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněné K. J., s místem podnikání ve Štramberku, Oblouková 1312/30, proti povinnému J. Š., zastoupenému Mgr. Marianem Babicem, advokátem se sídlem v Opavě, Dolní náměstí 13/13, pro 33.700,- Kč, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 EXE 179/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. června 2013, č. j. 9 Co 905/2012-181, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. června 2013, č. j. 9 Co 905/2012-181, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. června 2014

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru