Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1613/2017Usnesení NS ze dne 01.06.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:26.CDO.1613.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1613/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobkyně Joštovy realitní kanceláře – JORK, spol. s r.o., se sídlem v Pardubicích – Zeleném Předměstí, Sladkovského 433, IČO: 15051226, zastoupené Mgr. Michalem Kojanem, advokátem se sídlem v Praze 3 – Vinohradech, Kolínská 1686/13, proti žalované České republice – Ministerstvu financí ČR, se sídlem v Praze 1, Letenská 15/525, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, o zaplacení částky 94.627,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 168/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. května 2016, č. j. 53 Co 365, 366/2015-335, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně vzala zpět dovolání podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. května 2016, č. j. 53 Co 365, 366/2015-335.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o.s.ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (předseda senátu - § 243f odst. 2 o.s.ř.) dovolací řízení v dané věci zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2017

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru