Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1571/2005Usnesení NS ze dne 07.09.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:26.CDO.1571.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1571/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně B. B. CZ a.s. (dříve I., a.s.), zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) K. T., a 2) P. T., zastoupeným advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 312/2002, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2005, č.j. 35 Co 455/2004-152, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.025,- Kč k rukám jejího zástupce advokáta, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 28. 1. 2005, č.j. 35 Co 455/2004-152, potvrdil rozsudek ze dne 18. 11. 2003, č.j. 18 C 312/2002-89, jímž Obvodní soud pro Prahu 2 uložil žalovaným vyklidit byt č. 9 s příslušenstvím, ve 4. nadzemním podlaží, tj. ve 3. patře, domu č.p. 2280, v P., a vyklizený jej odevzdat žalobkyni, to vše ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení účastníků. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaní podali proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 1. 8. 2005 vzali žalovaní dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a je odůvodněn tím, že žalovaní, kteří zavinili zastavení dovolacího řízení, jsou povinni zaplatit žalobkyni náklady dovolacího řízení vzniklé v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 950,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s ustanovením § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. září 2005

JUDr. Robert Waltr,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru