Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1528/2020Usnesení NS ze dne 25.11.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.1528.2020.3
Dotčené předpisy

§ 166 odst. 1, 2 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1528/2020-161

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce R. S., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Milanem Vaňkátem, advokátem se sídlem v Praze 5, Plaská 623/5, proti žalovanému Společenství vlastníků jednotek domu XY, se sídlem XY, IČO XY, zastoupenému Mgr. Janem Švarcem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 695/24, o zaplacení 143.900 Kč s poplatkem z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 40 C 321/2017, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. února 2020, č. j. 23 Co 3/2020-130, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. října 2020, č. j. 26 Cdo 1528/2020-152, se ve výroku I. doplňuje tak, že za slovo „zamítl,“ se vkládají slova „a ve výroku II. o nákladech řízení“.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud rozhodl ve věci rozsudkem ze dne 21. 10. 2020, č. j. 26 Cdo 1528/2020-152, kterým výrokem I. zrušil rozsudek Městského soudu v Praze (odvolací soud) ze dne 5. 2. 2020, č. j. 23 Co 3/2020-130, ve výroku I. v části, v níž změnil výrok I. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 (soud prvního stupně) ze dne 7. 10. 2019, č. j. 40 C 321/2017-91, tak, že žalobu o zaplacení částky 143.900 Kč zamítl; výrokem II. zamítl dovolání proti rozsudku odvolacího soudu ve výroku I. v části, v níž potvrdil výrok II. rozsudku soudu prvního stupně, jímž zamítl žalobu o zaplacení tam specifikovaného poplatku z prodlení.

V rozsudku však opomněl zrušit závislý výrok rozsudku odvolacího soudu o nákladech řízení. Proto v souladu s ustanovením § 166 odst. 1 a 2 ve spojení s § 243b o. s. ř. doplnil svůj rozsudek tak, že se zrušuje i výrok II. rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 11. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru