Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1526/2014Usnesení NS ze dne 27.05.2014

HeslaDovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:26.CDO.1526.2014.1
Dotčené předpisy
§ 241 odst. 2 o. s. ř.|§ 104 odst. 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1526/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2/2, zastoupeného JUDr. Jiřím Brožem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 10 – Vinohradech, Dykova 1158/17, proti žalovaným 1/ J. K. a 2/ E. K., o zaplacení částky 90.642,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 138 EC 236/2011, o dovolání žalované 2/ proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2013, č. j. 39 Co 354/2013-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

K odvolání žalované 2/ Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 25. září 2013, č. j. 39 Co 354/2013-70, potvrdil usnesení ze dne 17. června 2013, č. j. 138 EC 236/2011-62, jímž Obvodní soud pro Prahu 9 (soud prvního stupně) zastavil odvolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání a rozhodl o nákladech řízení účastníků; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná 2/ dovolání.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V posuzované věci podala dovolatelka (nezastoupena advokátem) dne 28. prosince 2013 u soudu prvního stupně (včasné) dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu. Přitom z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání. Usnesením ze dne 4. března 2014, č. j. 138 EC 236/2011-80, které jí bylo doručeno dne 7. března 2014, ji soud prvního stupně vyzval (podle § 104 odst. 2 o. s. ř.), aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Dostalo se jí rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Byla také poučena o možnosti navrhnout, aby jí bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků (v přiloženém prohlášení) a aby jí byl pro podání dovolání ustanoven advokát, má-li za to, že jsou u ní splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Dovolatelka však nedostatek povinného zastoupení ve stanovené lhůtě a ani dosud neodstranila.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2014

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru