Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 150/2015Usnesení NS ze dne 14.05.2015

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
Rozhodčí řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.150.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 150/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného D. H., zastoupeného JUDr. Milanem Kolářem, advokátem se sídlem ve Slaném, Rabasova č. 1396/12, proti povinné K. K., pro 224.731 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 EX 34649/14, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. října 2014, č. j. 17 Co 427/2014-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. října 2014, č. j. 17 Co 427/2014-19, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 9. dubna 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. května 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru