Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1465/2013Usnesení NS ze dne 17.07.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.1465.2013.1
Dotčené předpisy

§ 236 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 2511/13 ze dne 31.10.2013 (zastaveno)
soudce zpravodaj JUDr. Jan Filip


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1465/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v právní věci žalobce Mgr. M. M., bytem v O. – P., V. V. 1671/11, proti žalovanému Bytovému družstvu Vacka 1671, se sídlem v Ostravě – Porubě, V. Vacka 1671/11, IČO: 253 72 998, zastoupenému Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Čs. legií 5, o slevu z nájemného, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 C 281/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2012, č. j. 11 Co 657/2012-164, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobce napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě (odvolací soud) ze dne 31. 10. 2012, č. j. 11 Co 657/2012-164, kterým změnil usnesení Okresního soudu v Ostravě (soud prvního stupně) ze dne 19. 6. 2012, č. j. 36 C 281/2010-139, tak že se žalobci zástupce neustanovuje.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.”, lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť se nejedná o rozhodnutí ve věci samé (k pojmu „věc sama“ srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 61/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, příp. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 1997, pod č. 88). Přípustnost dovolání nezakládá ani § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesení, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na ustanovení zástupce pro řízení (§ 30 o. s. ř.), v jejich taxativních výčtech není vyjmenováno.

Nejvyšší soud proto bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl pro nepřípustnost.

Protože řízení nebylo doposud skončeno, Nejvyšší soud nerozhodoval o nákladech dovolacího řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2013

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru